Jonge Ouderen Coach

Opleiding en training

Coaching

In 2015 is in samenwerking met kenniscentra en scholen en met ondersteuning van Provincie Noord-Brabant het beroepsprofiel van de Thuiswooncoach opgesteld en een passende opleiding samengesteld. Al werkende bleken er meer aandachtsgebieden in de coaching te zijn dan alleen wonen. De Jonge Ouderen Coach is een term die beter past. Het gaat bij de coaching over kennis en vaardigheid die nodig is om mensen in de derde levensfase te prikkelen om actiever met hun eigen toekomst bezig te zijn. Dat kan individueel of groepsgewijs. Dat kan als professional of als vrijwilliger. Dat kan als zelfstandig coach of als uitvoerende in een project

JongeOuderen.nl biedt opleiding en training op maat.

 

 

Werkterrein van de Jonge Ouderen Coach

Individuele coaching

Groepsbenadering

Kennis

Kennis van de derde levensfase. Van de maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op deze fase. Van de life- events. Van mogelijkheden om actief te worden. Van de 9 aandachtsgebieden. Van de methodiek om hierover als coach een gesprek te voeren. Van de achtergronden van coaching. Van de achtergronden van groepsbenadering. Van de manier waarop wijk en buurt in kaart kan worden egbracht.

Vaardigheid

In het profileren van jezelf als coach. In het voeren van persoonlijke gesprekken. In het benaderen van doelgroepen. In het planmatig opzetten van een wijk- of buurt benadering

Houding

Een professionele benadering van de doelgroep. De ambitie om dit terrein verder te ontwikkelen. Interesse in een maatschappelijke rol. Affiniteit met de doelgroep,

Op maat

Kennis en vaardigheid kan op een passende wijze op maat worden aangeboden. Bijvoorbeeld in projecten die in wijk en buurt worden opgezet, voor vrijwilligers of voor lopende projecten ter verdieping van een specifiek aandachtsgebied. Wij denken graag mee over een passende opzet.

Coaching op maat?