Over ons

In het kader van de transitie in de WMO zijn Jan van den Akker en Bert van de Wijdeven in 2014 een traject gestart gericht op het ontwikkelen van een professionele Thuiswooncoach. Langer thuis blijven wonen was in die tijd nog een betrekkelijk nieuw fenomeen en een vorm van professionele coaching zou daarbij gewenst zijn. Met medewerking van enkele onderwijsinstellingen en kenniscentrum Calibris en met subsidie  van de provincie Noord-Brabant is een beroepsprofiel ontwikkeld en een post-initiële opleiding ingericht voor deze coaching.

In het onderzoek naar de derde-levensfase-burger bleek dat het om veel meer gaat dan alleen het wonen. Het ‘thuis’ is niet alleen een huis en het gaat niet zozeer over ‘langer thuis ’ maar vooral om de kwaliteit van leven, in de zin van zorgeloos, veilig etc. In samenwerking met de klankbordgroepen zijn er uiteindelijk 9 aandachtsgebieden benoemd waar mensen in de derde levensfase actief in kunnen zijn om zich voor te bereiden op later en dat idee van ‘lekker thuis’ kunnen creëren.

Gaandeweg is de doelstelling van ons ‘avontuur’ ook verbreed naar een uitgebreide dienstverlening gericht op het aanzetten van mensen in de derde levensfase om aan de slag te gaan met deze aandachtsgebieden. Eerst onder de noemer van LekkerThuisBlijvenWonen, later onder de noemer van JongeOuderen.nl.

In 2016 is Johan van Schijndel aangesloten bij dit initiatief. In dat zelfde jaar is Jan van den Akker helaas overleden. 

Bert van de Wijdeven

Eigenaar van WijdevenAdvies. Sinds 2013 betrokken bij het project gericht op jonge ouderen.

Voorheen directeur van Buro voor Fysieke Arbeid en Buro voor Professionalisering. Meer dan 30 jaar ervaring in het opzetten van opleiding, training en professionalisering. Mede-vormgever en inrichter van de opleiding voor Jonge Ouderen Coach. Daarna gegrepen door het thema, de aandachtsgebieden en de maatschappelijke noodzaak om aandacht te besteden aan de derde levensfase.

Johan van Schijndel

Sinds 2016 betrokken bij het project gericht op jonge ouderen.

Docent aan Fontys Hogeschool. Houdt zich bezig met deskundigheidsbevordering en coaching van professionals in zorg en welzijn. Het ontwikkelen van scholingen en dienstverlening rondom gerontologische vraagstukken is een van zijn aandachtsgebieden.