Selecteer een pagina

Progressief akkoord

En de vergrijzing dan? In het Progressief akkoord van de Partij van de Arbeid en GroenLinks worden de ambities neergelegd voor een samenwerking in de Tweede Kamer tussen deze partijen. Het is bijna niet te vatten dat het thema van de vergijzing van onze samenleving...

Ongemakkelijke waarheid

Vergeet de derde levensfase niet! Philip Idenburg van BeBright aan het woord: “Noch de zorg, noch de politiek wil de consequenties zien van de vergrijzing.” “We moeten het hebben over de fundamentele veranderingen in een ouder wordende samenleving en we moeten breken...

Tweederangs burgers

Ouderen gevangen in een negatief verhaal. Professor Jan Latten (demograaf) reageert in de Telegraaf op de plannen om het vermogen dat in het huis zit te gaan belasten. https://twitter.com/JanLatten/status/1450487853914501123 . Hij schetst een beeld dat ouderen in een...

We helpen graag

Vijf voor twaalf! Karien van Gennip, bestuursvoorzitter van VGZ, schrijft dat het tijd wordt voor actie in de ouderenzorg. Genoeg geschreven en onderzocht, aan de slag. Wie helpt mee? is haar oproep. Wij doen dat graag en volgens ons zou het slim zijn om de jonge...

Zoekende ouderen

Doelgroepen In beleid en aanpak van de problematiek van de vergrijzing is het onderscheid tussen de derde en vierde levensfase van grote waarde. Het is de scheidslijn tussen zorg en preventie, tussen hulp bieden of inspiratie. Het benoemen van een nieuwe groep binnen...