Selecteer een pagina

Zorgverzekeraars

Preventie gericht op vergrijzing Wouter Bos is de nieuwe aanvoerder van zorgverzekeraar Menzis. Hij vindt het belangrijk dat Menzis voorop gaat lopen in de het organiseren van regionale zorg. Daarbij is aandacht voor preventie noodzakelijk. Verzekeraars hebben een...

Eigen regie

Een dilemma bij preventie? Een belangrijk streven in het ouderenbeleid, bij maatschappelijke ondersteuning en in de zorg is het behoud van de zogenaamde ‘eigen regie’: de baas blijven over het eigen leven. Het is een kern begrip in het brede concept van positieve...

Zorg en vergrijzing

Preventie gericht op vergrijzing In het radioprogramma Meldpunt was op 25 maart een indirecte uitwisseling van standpunten over de verpleeghuiszorg en de vergrijzing. Anneke Westerlaken van Actiz en Bert de Haas van het FNV reageerden op uitspraken van minister...

Visie senioren

Senioren als antwoord op vergrijzing Aan de vooravond van het hoofdlijndebat hebben de seniorenorganisaties (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM) een visie gestuurd aan het ministerie van VWS. Zij geven aan dat het, in het kader van vergrijzing niet alleen...

Anders denken over vergrijzing

Structurele vergrijzing vraagt om nieuwe maatschappelijke inrichting De gangbare ideeën met betrekking tot de vergrijzing van de samenleving zijn hopeloos verouderd. Het thema wordt slecht geadresseerd en men probeert dit vraagstuk in bestaande vakjes te proppen. In...