Informatie en Inspiratie

Workshops-Lezingen-Advies

Informatie en inspiratie geven over de derde levensfase is de eerste prikkel om mensen in beweging te krijgen. Dat geldt voor de doelgroep zelf, maar ook voor beleidsmakers en instellingen in zorg en welzijn. Een lezing kan de discussie aanzetten en de ogen openen. In een workshop is meer interactie zijn en meer verbinding tussen de deelnemers. Het kan leiden tot daadwerkelijke actie. De aandachtsgebieden vormen een belangrijke leidraad.

 

JongeOuderen.nl biedt lezingen en workshops voor de doelgroep en voor beleidsmakers en instellingen.

LEZINGEN

Lezing

Als je plezierig oud wil worden…….

Onderwerp:

…. dan moet je er op tijd mee beginnen! Maar hoe dan? Waarmee dan? Het gaat over de 9 aandachtsgebieden. En over de impact van maatschappelijke veranderingen voor jonge ouderen.

 Doelgroep:
 Mensen in de derde levensfase.

Duur:
45 minuten tot 60

Resultaat:
Bewustwording en aanzet tot discussie

Lezing

Vergeet de derde levensfase niet!

Onderwerp:

Maatschappelijke veranderingen en de impact op de derde levensfase. Preventie. De noodzaak om deze doelgroep aandacht te geven en de mogelijkheden en belemmeringen.

 Doelgroep:
 Beleidsmakers en instellingen.

Duur:
45 minuten tot 60

Resultaat:
Bewustwording en aanzet tot discussie

WORKSHOPS

Workshop

Schrijf je eigen verhaal!

Onderwerp:
De baby-boom- en X-generatie kunnen geen gebruik maken van het bestaande verhaal voor de derde levensfase. 20 jaar of langer uitdrijven is geen optie. Zij zullen moeten pionieren bij de invulling van deze nieuwe , lange levensfase. Zij zullen hun eigen verhaal moeten schrijven

 Doelgroep:
 Mensen in de derde levensfase.

Duur:
6 uur, optioneel een terugkomdag van 4 uur

Resultaat:
Bewustwording en aanzet tot actie

Workshop

Diverse thema’s

Onderwerp:

Deze workshops worden op maat ingericht. Maatschappelijke veranderingen en de impact op de derde levensfase. Preventie. De noodzaak om deze doelgroep aandacht te geven en de mogelijkheden en belemmeringen. Workshops zijn interactief en prikkelen tot actie.

 Doelgroep:
 Beleidsmakers en instellingen.

Duur:
1 dagdeel

Resultaat:
Bewustwording en aanzet tot actie

Interesse in workshop, lezing of advies??