Selecteer een pagina

Opleiding & Training

JongeOuderenCoach

In 2015 is met steun van de Provincie Noord-Brabant en in samenwerking met kenniscentra en scholen een post-initiële opleiding samengesteld: JongeOuderenCoach. Het gaat over kennis en vaardigheid om mensen in de derde levensfase te prikkelen en actiever met hun eigen toekomst bezig te laten zijn. Dat kan individueel of groepsgewijs, als professional of als vrijwilliger, als zelfstandig coach of als uitvoerende in een project. De aandachtsgebieden vormen een belangrijks leidraad in de opleiding

De opleiding is op maat in te richten en aan de specifieke wensen aan te passen. 

Werkterrein coach


Groepscoaching

Wijkondersteuning

Individuele coaching

Wijk- & buurtprojecten

Focus op Jonge Ouderen (FOJO)

Het doel is om jonge ouderen in de derde levensfase te informeren en inspireren om ze actief met hun eigen toekomst bezig te laten zijn. Dit wordt planmatig opgezet in een wijk of buurt, denk aan coaching, workshops, lezingen en andere activiteiten. De 9 aandachtsgebieden vormen ook hier de leidraad.

Het project is een samenwerking tussen stakeholders en de uitvoerenden zodat er een borging is naar de toekomst. Bij voorkeur is de doelgroep zelf actief in de uitvoering. 

JongeOuderen.nl ondersteunt deze projecten met training, coaching en begeleiding van uitvoerenden. Ter ondersteuning van de projectopzet biedt JongeOuderen.nl  ook een digitaal platform voor uitwisseling van ideeën en activiteiten. Zowel binnen de buurt als tussen deelnemende wijken en buurten.

Opzet FOJO 

Onderzoek & Advies

QuickScan Jonge Ouderen

Hoe staan het in onze omgeving met de actieve jonge ouderen? Welke instellingen zijn hier bewust mee bezig? Welke aandacht is er voor de derde levensfase vanuit beleidsmatig oogpunt? Hoeveel procent is actief en bewust bezig met de toekomst? Hoeveel zouden het kunnen zijn? Op welke terreinen zijn zij actief? Zijn de belangrijke aandachtsgebieden afgedekt? Is er sprake van een planmatige informatie, inspiratie en verbinding? Is er een structurele aanpak of hangt het sterk samen met specifieke personen of is er een structuur? Waar zouden we op kunnen aanhaken? Wie zijn de stakeholders voor een actieve derde levensfaseburger? Wat zouden de stakeholders kunnen bijdragen? Wat willen de stakeholders bijdragen? Zijn stakeholders bereid om mee te werken aan een project gericht op de jonge ouderen?

In een vogelvlucht enkele vragen die onderdeel kunnen zijn van de Quickscan. Het onderzoek geeft een goed beeld van de status quo, hetgeen direct een nulmeting is voor een mogelijk FOJO-project. Tevens geeft het aanbevelingen voor een plan van aanpak en de kans van slagen voor zo’n project.

Informatie & Inpiratie

Workshops

Workshop: Schrijf je eigen verhaal!

De baby-boom- en X-generatie kunnen geen gebruik maken van het bestaande verhaal voor de derde levensfase. 20 jaar of langer uitdrijven is geen optie. Zij zullen moeten pionieren bij de invulling van deze nieuwe, lange levensfase. Zij zullen hun eigen verhaal moeten schrijven.

Voor: Jonge Ouderen. Duur: 6 uur, optioneel +4

Workshop: Aandachtsgebieden in de derde levensfase

Deze workshops worden op maat ingericht. Maatschappelijke veranderingen en de impact op de derde levensfase. Preventie. De noodzaak om deze doelgroep aandacht te geven en de mogelijkheden en belemmeringen. Workshops zijn interactief en prikkelen tot actie.

Voor: Beleidsmaker en professionals. Duur: 1 dagdeel

Lezingen

Lezing: Als je prettig oud wil worden….

…. dan moet je er op tijd mee beginnen! Maar hoe dan? Waarmee dan? Het gaat over de 9 aandachtsgebieden. En over de impact van maatschappelijke veranderingen voor jonge ouderen.

Voor: Jonge Ouderen. Duur: 1uur

Lezing: Vergeet de derde levensfase niet 

Maatschappelijke veranderingen en de impact op de derde levensfase. Preventie. De noodzaak om deze doelgroep aandacht te geven en de mogelijkheden en belemmeringen.

Voor: Beleidsmaker en professionals. Duur: 1 uur