Selecteer een pagina

Informatie en inspiratie

Lezing: Als je prettig oud wil worden….

…. dan moet je er op tijd mee beginnen! Maar hoe dan? Waarmee dan? Het gaat over de 9 aandachtsgebieden. En over de impact van maatschappelijke veranderingen voor jonge ouderen.

Voor: Jonge ouderen. Duur: 1uur

Lezing: Pioniers van de derde levensfase 

Een uitgebreide en indringende vertelling. Omlijst met een grap, poëzie en muziek wordt terug gekeken en vooral vooruitgeblikt naar de rol van de babyboomer en X-generatie in de nabije toekomst. Als pioniers zullen zij de uitdaging van een nieuwe lange levensfase aangaan en zich maatschappelijk relevant maken. Maar hoe dan?

Voor: Jonge ouderen. Duur: 1.45 uur

Lezing: Vergeet de derde levensfase niet 

Maatschappelijke veranderingen en de impact op de derde levensfase. Preventie. De noodzaak om deze doelgroep aandacht te geven en de mogelijkheden en belemmeringen.

Voor: Beleidsmaker en professionals. Duur: 1 uur

Workshop: Schrijf je eigen verhaal!

De baby-boom- en X-generatie kunnen geen gebruik maken van het bestaande verhaal voor de derde levensfase. 20 jaar of langer uitdrijven is geen optie. Zij zullen moeten pionieren bij de invulling van deze nieuwe, lange levensfase. Zij zullen hun eigen verhaal moeten schrijven.

Voor: Jonge Ouderen. Duur: 6 uur, optioneel: terugkom deel (4 uur)

Workshop: Aandachtsgebieden in de derde levensfase

Deze workshops worden op maat ingericht. Maatschappelijke veranderingen en de impact op de derde levensfase. Preventie. De noodzaak om deze doelgroep aandacht te geven en de mogelijkheden en belemmeringen. Workshops zijn interactief en prikkelen tot actie.

Voor: Beleidsmaker en professionals. Duur: 1 dagdeel

Wijk en buurt

Pioniers van de derde levensfase

Meer en meer ontstaat het idee dat ook de groep van de jonge ouderen, de mensen in de derde levensfase een belangrijke rol kunnen en moeten spelen in het antwoord op de vergrijzing. Een rol met twee belangrijke kanten: enerzijds de voorbereiding van hun eigen toekomst. Anderzijds als denk- en doekracht in het sociaal maatschappelijk domein. Het bereiken, informeren en inspireren van deze groep vraagt om een aanpak in wijk of buurt, gericht op de burger in de derde levensfase en uitgevoerd door deze mensen zelf. Pioniers van de derde levensfase.

Uiteraard vraagt de uitrol van deze aanpak in elke omgeving een eigen passende invulling. Globaal bestaat deze uit:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor deze doelgroep om mensen te enthousiasmeren.
  • het trainen van een aantal pioniers in het maken en uitvoeren van concrete jaarplannen.
  • het borgen van het project middels stakeholderopzet.

 

Opleiding & Training

JongeOuderenCoach

In 2015 is met steun van de Provincie Noord-Brabant en in samenwerking met kenniscentra en scholen een post-initiële opleiding samengesteld: de ThuisWoon Coach. Dit is later de Jonge Ouderen Coach genoemd, omdat het werkveld groter is dan het ‘wonen’. De opleiding is gericht op kennis en vaardigheid om mensen in de derde levensfase te prikkelen en actiever met hun eigen toekomst bezig te laten zijn. Dat kan individueel of groepsgewijs, als professional of als vrijwilliger, als zelfstandig coach of als uitvoerende in een project. De aandachtsgebieden vormen een belangrijke leidraad in de opleiding

De opleiding is op maat in te richten en aan de specifieke wensen aan te passen.

Pioniers van de derde levensfase

Deze training is gericht op de pioniers rol in het wijk en buurtproject ‘Pioniers van de derde levensfase’. De pioniers leren hierin hoe zij planmatig activiteiten en bijeenkomsten kunnen organiseren in wijk en buurt gericht op de inspiratie en informatie van de mensen uit de derde levensfase in deze wijk. Ook hier vormen de aandachtsgebieden een belangrijke leidraad in de opleiding

Quickscan

QuickScan Jonge Ouderen

Hoe staan het in onze omgeving met de actieve jonge ouderen? Welke instellingen zijn hier bewust mee bezig? Welke aandacht is er voor de derde levensfase vanuit beleidsmatig oogpunt? Hoeveel procent is actief en bewust bezig met de toekomst? Hoeveel zouden het kunnen zijn? Op welke terreinen zijn zij actief? Zijn de belangrijke aandachtsgebieden afgedekt? Is er sprake van een planmatige informatie, inspiratie en verbinding? Is er een structurele aanpak of hangt het sterk samen met specifieke personen of is er een structuur? Waar zouden we op kunnen aanhaken? Wie zijn de stakeholders voor een actieve derde levensfaseburger? Wat zouden de stakeholders kunnen bijdragen? Wat willen de stakeholders bijdragen? Zijn stakeholders bereid om mee te werken aan een project gericht op de jonge ouderen?

In een vogelvlucht enkele vragen die onderdeel kunnen zijn van de Quickscan. Het onderzoek geeft een goed beeld van de status quo, hetgeen direct een nulmeting is voor een mogelijk FOJO-project. Tevens geeft het aanbevelingen voor een plan van aanpak en de kans van slagen voor zo’n project.