Jonge Ouderen

De derde levensfase begint een serieuze levensfase te worden. Het is de fase waarin het werkzame leven wordt afgesloten en waarin jonge ouderen nog een hele tijd actief en onafhankelijk kunnen doorbrengen. Soms wel 20 of 30 jaar! Welzijn wordt in deze fase belangrijker dan welvaart, er worden andere eisen gesteld aan wonen en het sociale netwerk is essentieel. Het is ook de fase waarin ouderen zelf de regie kunnen nemen voor de tijd die daarna komt. Het is aan de babyboom- en de x-generatie om hierin te pionieren en bewust de inrichting van deze lange derde levensfase en de voorbereiding op de vierde fase ter hand te nemen.

biedt informatie, inspiratie en ondersteunende diensten.

DIENSTEN  |  AANDACHTSGEBIEDEN  |   VISIE  | ACHTERGROND

DIENSTEN

Opleiding & Training

Jonge Ouderen Coach

Voor professionals en vrijwilligers

Op maat of regulier

Projectbegeleiding

Focus op Jonge Ouderen!

Voor wijken, buurten, gemeenten.

Platform JongeOuderen.nl/wijk

Ondersteuning

Informatie & Inspiratie

Voor doelgroep en voor beleidsmakers

Workshops, lezingen, advies

AANDACHTSGEBIEDEN

Uit onderzoek i.s.m, met een groep jonge ouderen uit de derde levensfase zijn 9 aandachtsgebieden benoemd waar men actief in kan zijn.

VISIE-GRAFIC

 

Er zijn globaal 4 levensfases. De focus van maatschappij richt zich vooral op de vierde levensfase, dan is men kwetsbaar en afhankelijk. Maar de derde levensfase, als men nog vitaal en actief is, is cruciaal om later problemen  te voorkomen.

De meeste ouderen gaan geleidelijk over van de derde naar de vierde levensfase. Dat is een persoonlijk proces. Hoe dat verloopt hangt voor een deel af van het lot. Maar ook voor een deel van de keuzes die men maakt.... of juist niet maakt!

Slechts een klein deel van de ouderen in de derde levensfase maakt bewuste keuzes voor later. Het is een lastig onderwerp. Ook al is het besef aanwezig, men komt moeilijk tot actie. Dat is jammer, want het kan ook een mooie invulling zijn van de derde levensfase.

Er zijn 9 aandachtsgebieden waar jonge ouderen actief in kan zijn. Die aandachtsgebieden kan men  gebruiken om beter voorbereid te zijn voor later en zelf de regie te houden.

Dit kan men stimuleren door planmatig te zorgen voor inspiratie en informatie. Daarbij zijn de negen aandachtsgebieden een belangrijke leidraad.

Zo'n structurele aanpak kan worden opgezet in wijken en buurten. Zo ontstaat ook verbinding en borging. Zie "Focus op Jonge Ouderen!".

Focus op Jonge Ouderen?

Meer achtergrond om te lezen