Selecteer een pagina

Jonge ouderen: hét antwoord op vergrijzing

Het potentieel van de derde levensfase benut.

De vergrijzing van onze samenleving heeft een enorme impact in het sociale domein. Het raakt onder andere de zorg, het wonen, de arbeidsmarkt en de sociale cohesie.

De vitale en actieve ouderen, in de zogenaamde ‘derde levensfase’, spelen een cruciale rol in het antwoord op die vergrijzing. Enerzijds kunnen zij zich beter voorbereiden, anderzijds vormen zij een groot potentieel in denken en doen. Maar dat gaat niet vanzelf!

JongeOuderen.nl helpt met informatie en inspiratie om dit proces te ondersteunen.

WAT WE DOEN

Opleiding & Training

Wijk- & buurtprojecten

Voor de lezer:
Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!


Onderzoek & advies

Lezingen- Workshops

WAT WE DENKEN

LAATSTE BLOGS: 

Beeldvorming ouderen

Beeldvorming ouderen

In de nieuwsbrief presenteerde Team Ouder Worden 2040 een whitepaper over de negatieve beeldvorming over ouderen + oplossingen. Toch geeft het lezen ervan het gevoel dat er iets mist. Hier een poging om dat gevoel te duiden.

De leeftijdloze samenleving

De leeftijdloze samenleving

Elske Doets gooit met haar boek ‘De leeftijdloze samenleving’ een steen in de vijver van onze kijk op senioren en de ouderenzorg. Een vlot geschreven pamflet dat uitnodigt tot een reflectie.

Pioniers van de derde levensfase

Pioniers van de derde levensfase

Elke dag beginnen honderden mensen aan hun derde levensfase. Een deel van die mensen zoekt bewust naar een nieuwe invulling van de rol die zij kunnen spelen in onze vergrijzende samenleving: de pioniers van de derde levensfase. Misschien is het een idee om deze mensen in wijk en buurt op te zoeken en ze te verbinden. Daarmee worden ze samen sterk.

Naar alle blogs >>

   Uit het rapport: De derde levensfase, het geschenk van de eeuw

Wanneer het handelingsperspectief in de derde levensfase wordt verruimd, heeft iedereen daar baat bij. En daarmee de samenleving als geheel.”

 Jet Bussemaker, voorzitter Raad van Volksgezondheid en Samenleving

Als mensen in de derde levensfase op tijd bewuste keuzes maken, dan ....

 … betere sociale netwerken *  meer lokale verbinding * nieuwe vormen van (vrijwilligers-) werk * minder eenzaamheid * meer participatie

… meer wooninitiatieven * meer doorstroming op de woningmarkt *  meer bewuste keuzen * meer bewuste vraag

…minder kosten in de zorg * meer gemeenschapsinitiatieven * meer zelfregie * minder kwetsbaarheid * gemeenschappelijke mantelzorg

PREVENTIE…

Uit het rapport: Preventie, een eerste richtwijzer voor gemeenten, VNG, 2018

… in het sociale domein vraagt een andere manier van denken, werkwijze, financiering en verantwoording.

… kan het beste gestalte krijgen door inwoners te begeleiden orde in hun leven aan te brengen.

… is zinnig in de vorm van een zichtbare lokale basisinfrastructuur die inwoners helpt bij ‘sociale levensvraagstukken’.

… heeft altijd te maken met het spanningsveld tussen optreden en terugtreden….

… kent als leidende principes : ‘nabijheid’, ‘integraliteit’ en ‘tijdigheid’.

 

Aandachtsgebieden

Er zijn veel activiteiten die jonge ouderen kunnen ondernemen om zich beter voor te bereiden op later én om invulling te geven aan de derde levensfase. In samenwerking met een grote groep mensen als klankbord, zijn deze activiteiten ondergebracht in negen aandachtsgebieden:

 

WONEN, FINANCIËN, LEEFSTIJL, MOBILITEIT, PARTICIPATIE, UITDAGING, VEILIGHEID, NETWERK, ONTSPANNING.

Nog meer lezen over de aandachtsgebieden: 

Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!