Selecteer een pagina

Jonge ouderen: hét antwoord op vergrijzing

Het potentieel van de derde levensfase benut.

De vergrijzing van onze samenleving heeft een enorme impact in het sociale domein. Het raakt onder andere de zorg, het wonen, de arbeidsmarkt en de sociale cohesie.

De vitale en actieve ouderen, in de zogenaamde ‘derde levensfase’, spelen een cruciale rol in het antwoord op die vergrijzing. Enerzijds kunnen zij zich beter voorbereiden, anderzijds vormen zij een groot potentieel in denken en doen. Maar dat gaat niet vanzelf!

JongeOuderen.nl helpt met informatie, inspiratie en wijk- of buurt projecten om mensen in de derde levensfase te bereiken en te verbinden zodat ze deze belangrijke rol kunnen vervullen. 

WAT WE DOEN

Opleiding & Training

Wijk- & buurtprojecten

Voor de lezer:
Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!


Onderzoek & advies

Lezingen- Workshops

WAT WE DENKEN

LAATSTE BLOGS: 

Investeren in vitale ouderen

Investeren in vitale ouderen

Sociaal Cultureel Planbureau in onderzoek: investeren in de vitale ouderen is een belangrijke onderdeel van het beleid gericht op de vergrijzing. Een mooie steun voor het gedachtegoed van JongeOuderen.nl en wellicht ruimte voor de Pioniers van de derde levensfase. Fingers crossed.

Brief aan de Toekomst

Brief aan de Toekomst

Gemeente Meierijstad had JongeOuderen.nl, in kader van documentaire, gevraagd een korte brief te schrijven aan de toekomst over de vergrijzing en de rol van de mensen in de derde levensfase daarin.

Ouderen voor Ouderen

Ouderen voor Ouderen

Opiniestuk Volkskrant geeft mooi idee: ‘Ouderen voor Ouderen’ als antwoord op vergrijzing. Ogenschijnlijk via enkele simpele stappen. Maar misschien zijn ze toch een kleinigheidje vergeten.

Naar alle blogs >>

   Uit het rapport: De derde levensfase, het geschenk van de eeuw

Wanneer het handelingsperspectief in de derde levensfase wordt verruimd, heeft iedereen daar baat bij. En daarmee de samenleving als geheel.”

 Jet Bussemaker, voorzitter Raad van Volksgezondheid en Samenleving

Als mensen in de derde levensfase op tijd bewuste keuzes maken, dan ....

 … betere sociale netwerken *  meer lokale verbinding * nieuwe vormen van (vrijwilligers-) werk * minder eenzaamheid * meer participatie

… meer wooninitiatieven * meer doorstroming op de woningmarkt *  meer bewuste keuzen * meer bewuste vraag

…minder kosten in de zorg * meer gemeenschapsinitiatieven * meer zelfregie * minder kwetsbaarheid * gemeenschappelijke mantelzorg

PREVENTIE…

Uit het rapport: Preventie, een eerste richtwijzer voor gemeenten, VNG, 2018

… in het sociale domein vraagt een andere manier van denken, werkwijze, financiering en verantwoording.

… kan het beste gestalte krijgen door inwoners te begeleiden orde in hun leven aan te brengen.

… is zinnig in de vorm van een zichtbare lokale basisinfrastructuur die inwoners helpt bij ‘sociale levensvraagstukken’.

… heeft altijd te maken met het spanningsveld tussen optreden en terugtreden….

… kent als leidende principes : ‘nabijheid’, ‘integraliteit’ en ‘tijdigheid’.

 

Aandachtsgebieden

Er zijn veel activiteiten die jonge ouderen kunnen ondernemen om zich beter voor te bereiden op later én om invulling te geven aan de derde levensfase. In samenwerking met een grote groep mensen als klankbord, zijn deze activiteiten ondergebracht in negen aandachtsgebieden:

 

WONEN, FINANCIËN, LEEFSTIJL, MOBILITEIT, PARTICIPATIE, UITDAGING, VEILIGHEID, NETWERK, ONTSPANNING.

Nog meer lezen over de aandachtsgebieden: 

Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!