BLOG

Ageisme

Ageisme

Ageisme: vooroordelen, stereotypering en discriminatie op grond van leeftijd, is een wijdverbreid probleem Ouderen worden daardoor achtergesteld. In de strijd tegen ageisme propageert de WHO een communicatiecampagne om meer begrip voor ageisme te kweken bij media, beleidsmakers, politie etc. Een actieve emancipatie vanuit de mensen in de derde levensfase zou ook een goed idee zijn. Let’s stop ageisme!

Lees meer
Beleid gericht op de derde levensfase

Beleid gericht op de derde levensfase

In het rapport: ‘De derde levensfase: een geschenk van de eeuw’, bepleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving voor meer beleid gericht op de derde levensfase. Zij geven in 3 inspiratiedossiers aan hoe dat zou kunnen. Een 4de dossier als fundament zou welkom zijn.

Lees meer
Focus ook op de jonge ouderen!

Focus ook op de jonge ouderen!

Jonge ouderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de problemen als gevolg van de vergrijzing. Zij vormen een groot inzetbaar potentieel én ze kunnen zichzelf veel beter voorbereiden op later. Een focus op deze doelgroep in het beleid is dan ook aan te bevelen.

Lees meer