BLOG

Brief voor het kabinet

Brief voor het kabinet

De informateur en uiteindelijk de leden van het nieuwe kabinet krijgen veel brieven van organisaties die de aandacht vragen. Ook de ouderenorganisaties pleiten voor serieuze aandacht voor de vergrijzing. Wij voegen er ook een toe, in de hoop dat deze brieven gezien zullen worden.

Lees meer
Groenboek

Groenboek

Eind januari verscheen een nieuw groenboek van de Europese commissie met als titel ‘Over de vergrijzing’. Een groenboek (green paper) is een document van de Europese Commissie dat uitnodigt tot discussie over te ontwikkelen beleid. Die uitnodiging is letterlijk, je kan dus een brief schrijven of antwoordformulier invullen, waar de Commissie rekening mee gaat houden en vervolgens feedback geeft op de resultaten. Lees hier onze bijdrage.

Lees meer
Businesscase vergrijzing

Businesscase vergrijzing

Een businesscase is de legitimering van een project. Wat kost het? Wat levert het op? Wat zijn de risico’s? Past het in de tijd? Soms zijn ze opgesteld in lijvige rapporten, soms op de beroemde achterkant van een bierviltje. Als de juiste vragen zijn beantwoord en de noodzaak om ermee te starten is voelbaar, dan kan het licht op groen. Daarom hier een voorzet voor de businesscase voor de inzet van de jonge ouderen in het kader van vergrijzing.

Lees meer
Handelingsperspectief

Handelingsperspectief

Om preventief aan de slag te gaan met het probleem van vergrijzing is een handelingsperspectief voor jonge ouderen van groot belang. Wat kunnen ze doen en hoe kunnen ze concreet bijdragen? JongeOuderen.nl maakt daarbij gebruik van negen aandachtsgebieden, voortgekomen uit een dialoog met jonge ouderen over kwaliteit van leven, life-events en pro-activiteit.

Lees meer
Preventie en ouder worden

Preventie en ouder worden

Onze vergrijzende samenleving vraagt om een maatschappelijke inspanning, zowel reactief als preventief. Reactief is die maatschappelijke inspanning goeddeels ingericht. We weten hoe te reageren op de gevolgen. Er zullen zich op dat terrein vooral vraagstukken voordoen in de zin van capaciteit, efficiëntie en betaalbaarheid. Bij de preventie is de inhoud en aanpak niet zo eenduidig. Wat dan? Hoe dan? Wie? Wanneer? Het zijn vragen die verlammend kunnen werken en die aandacht vragen.

Lees meer
De gemeente aan zet!

De gemeente aan zet!

In de strijd tegen de gevolgen van vergrijzing worden de mensen in de derde levensfase gezien als een belangrijke groep. Deze mensen zijn daar zelf echter nog niet zo bewust van. Uitsluitend het faciliteren van initiatieven zal daarom niet voldoende zijn. Wat kunnen gemeentes nog meer doen om de preventie-opdracht in het kader van vergrijzing vorm te geven?

Lees meer
Ageisme

Ageisme

Ageisme: vooroordelen, stereotypering en discriminatie op grond van leeftijd, is een wijdverbreid probleem Ouderen worden daardoor achtergesteld. In de strijd tegen ageisme propageert de WHO een communicatiecampagne om meer begrip voor ageisme te kweken bij media, beleidsmakers, politie etc. Een actieve emancipatie vanuit de mensen in de derde levensfase zou ook een goed idee zijn. Let’s stop ageisme!

Lees meer