Selecteer een pagina

BLOGS

Investeren in vitale ouderen

Investeren in vitale ouderen

Sociaal Cultureel Planbureau in onderzoek: investeren in de vitale ouderen is een belangrijke onderdeel van het beleid gericht op de vergrijzing. Een mooie steun voor het gedachtegoed van JongeOuderen.nl en wellicht ruimte voor de Pioniers van de derde levensfase. Fingers crossed.

Lees meer
Brief aan de Toekomst

Brief aan de Toekomst

Gemeente Meierijstad had JongeOuderen.nl, in kader van documentaire, gevraagd een korte brief te schrijven aan de toekomst over de vergrijzing en de rol van de mensen in de derde levensfase daarin.

Lees meer
Ouderen voor Ouderen

Ouderen voor Ouderen

Opiniestuk Volkskrant geeft mooi idee: ‘Ouderen voor Ouderen’ als antwoord op vergrijzing. Ogenschijnlijk via enkele simpele stappen. Maar misschien zijn ze toch een kleinigheidje vergeten.

Lees meer
Grijze druk

Grijze druk

We gaan langzaam naar 2 werkenden op 1 gepensioneerde. Deze verhoudingen duurt tot ver in 2100: dit vraagt om een structurele aanpak en aandacht in het beleid. Benieuwd of we er iets van terugzien bij de politieke partijen.

Lees meer
Zorgzame gemeenschap

Zorgzame gemeenschap

Bestuurlijk aanjager Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen, Hans Adriani roept de politiek op om meer te investeren in zorgzame gemeenschappen. Daarvoor worden een aantal zinvolle aanbevelingen gedaan. Helaas wordt daarin de rol van de mensen in de derde levensfase, de vitale en actieve ouderen, niet of nauwelijks genoemd. Dat is jammer, vooral omdat deze groep een cruciale rol spelen in dergelijke gemeenschappen.

Lees meer
Eenzaamheid

Eenzaamheid

Prof. v. Tilburg (VU) in de Volkskrant: bij 68-79 jarigen is het % eenzamen gezakt van 35% (1996) tot 28% (2016). Goed nieuws! Slechte nieuws: interventie worden bijna niet geëvalueerd. Neemt men het dan wel serieus?

Lees meer
Beeldvorming ouderen

Beeldvorming ouderen

In de nieuwsbrief presenteerde Team Ouder Worden 2040 een whitepaper over de negatieve beeldvorming over ouderen + oplossingen. Toch geeft het lezen ervan het gevoel dat er iets mist. Hier een poging om dat gevoel te duiden.

Lees meer
Pioniers van de derde levensfase

Pioniers van de derde levensfase

Elke dag beginnen honderden mensen aan hun derde levensfase. Een deel van die mensen zoekt bewust naar een nieuwe invulling van de rol die zij kunnen spelen in onze vergrijzende samenleving: de pioniers van de derde levensfase. Misschien is het een idee om deze mensen in wijk en buurt op te zoeken en ze te verbinden. Daarmee worden ze samen sterk.

Lees meer
Sociale senioren

Sociale senioren

Er zijn zoveel mensen die moeizaam het pensioen halen. Tegelijkertijd is er zoveel steun nodig in het sociale domein. Het wordt misschien echt tijd om echt werk te maken van een ander carrière-eind.

Lees meer
Gemeenten wees proactief!

Gemeenten wees proactief!

Directeur VNG roept gemeentes op om proactief te zijn. Te veel zaken worden om zijn beloop gelaten, ook vergrijzing. Een vergrijzingsconsulent binnen elke gemeente benoemen zou een mooie eerste stap kunnen zijn om hier iets aan te doen.

Lees meer
Kennisagenda Ouderenzorg

Kennisagenda Ouderenzorg

De Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg is gepresenteerd. Het programma vormt een bron voor subsidiëring. De preventie gericht op vergrijzing wordt niet genoemd. Is dit een voorbeeld van een preventiedilemma of zou die aandacht voor preventie in een andere Kennisagenda zitten?

Lees meer
WOZO en jonge ouderen

WOZO en jonge ouderen

Op 4 juli heeft minister Conny Helder het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen gepresenteerd. Motto: Zelf doe als het kan, Thuis doen als het kan, Digitaal doen als het kan.
Vijf actielijnen, waarvan 1 gericht op preventie. Meer ambitie voor het activeren van de mensen in de derde levensfase zou gewenst zijn.

Lees meer
Nieuwe Generatie Ouderen

Nieuwe Generatie Ouderen

Conferentie Nieuwe Generatie Ouderen laat de stand van het land zien aangaande ouderen en vergrijzing. Er was dit jaar weer meer aandacht voor de 3de levensfase! Helaas nog geen verslag van een planmatige aanpak gericht op het enthousiasmeren van deze doelgroep.

Lees meer
Gamechanger in de zorg

Gamechanger in de zorg

De vergrijzing van de samenleving is een blijvende maatschappelijke verandering. De mensen in de derde levensfase spelen daarbij een cruciale rol. Dit vraagt om een nieuw werkterrein in de preventieve gezondheidszorg, gericht op het mobiliseren van deze doelgroep en hen te equiperen, te begeleiden en inhoudelijk te ondersteunen in hun rol.

Lees meer
Wijkteam en ouderen

Wijkteam en ouderen

Op Zorgvisie.nl wordt de rol van wijkteams in de ouderenzorg belicht. Naast vroegsignalering zouden er ook aandacht voor mensen in de derde levensfase moeten zijn. Dat vraagt echter een specifieke benadering. Of dat gaat lukken, is de vraag.

Lees meer
Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Wouter Bos vindt het belangrijk dat Menzis voorop gaat lopen in de het organiseren van regionale zorg, met aandacht voor preventie. Met deze ambitie komt er misschien ruimte komt voor serieuze vormen van primaire preventie gericht op de vergrijzingsproblematiek. Daarbij zou de focus kunnen liggen op de mensen in de derde levensfase.

Lees meer
Eigen regie

Eigen regie

Behoud van eigen regie is belangrijk in het ouderenbeleid, WMO en in de zorg. Bij een zorgvraag is het idee van eigen regie redelijk uitgewerkt. Bij preventie is het een lastige kwestie. Immers wel of geen juiste keuzes maken is ook eigen regie. Zowaar een paradox! Het lijkt vooral een kwestie van een juiste toon en vooral het aanspreken in de eigen omgeving.

Lees meer
Zorg en vergrijzing

Zorg en vergrijzing

In een uitwisseling van standpunten over de verpleeghuiszorg en de vergrijzing bleek weinig hoop voor de toekomst. Er is aan alles tekort: geld, mensen. Een oplossing lijkt niet in zicht. Misschien kan een nieuwe vorm van preventie soelaas bieden?

Lees meer
Visie senioren

Visie senioren

Een coalitie van seniorenorganisaties hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld. Mooi en concreet, maar anders denken over vergrijzing en een onderscheid tussen de 3de en 4de levensfase zou een aanvulling kunnen zijn.

Lees meer
Anders denken over vergrijzing

Anders denken over vergrijzing

De gangbare ideeën met betrekking tot de vergrijzing van de samenleving zijn hopeloos verouderd. Het thema wordt slecht geadresseerd en men probeert dit vraagstuk in bestaande vakjes te proppen. In de politieke agenda’s wordt vergrijzing vertaald als “Wat doen we met de ouderen?” en wordt het vraagstuk geplaatst onder zorg en wonen. Voor de ouderenpartijen is het vooral een kwestie van AOW en Pensioen. Er is nauwelijks oog voor de enorme maatschappelijke impact en geen besef dat het structureel is, tot ver na 2100! Deze beperkte benadering is niet langer houdbaar. Het is tijd voor een fundamenteel ander denkkader voor dit thema.

Lees meer
Ouderen op de barricades

Ouderen op de barricades

Ellen Verkoelen, 50 Plus Rotterdam roept op om de barricades te bestijgen. Maar staan de ouderenpartijen en bonden al niet zowat elke dag op die barricades? Misschien is het beter als juist de barricades eens een keer worden verlaten en het potentieel van mensen in de derde levensfase in te zetten voor samenwerking en het zoeken naar oplossingen?

Lees meer
Gemeenten, ouderen en wonen

Gemeenten, ouderen en wonen

Gemeenten zien het gebrek aan doorstroming van de ouderen als belangrijkste oorzaak van de woningmarktproblemen. Het was de beroemde knuppel in het hoenderhok. Ouderen boos. Maar een ruzie helpt niet in deze kwestie. Een goede analyse en gezamenlijk op zoek gaan naar echte serieuze aantrekkelijke alternatieven voor ouderen lijkt de enige uitweg.

Lees meer
Progressief akkoord

Progressief akkoord

Vergrijzing wordt niet als thema genoemd in het Progressief akkoord van de Partij van de Arbeid. Misverstand? Foutje? Bewuste strategie? Sowieso jammer, het was een uitgelezen kans om het te agenderen en er serieus politiek op in te zetten.

Lees meer