Ongemakkelijke waarheid

Vergeet de derde levensfase niet! Philip Idenburg van BeBright aan het woord: “Noch de zorg, noch de politiek wil de consequenties zien van de vergrijzing.” “We moeten het hebben over de fundamentele veranderingen in een ouder wordende samenleving en we moeten breken...

Tweederangs burgers

Ouderen gevangen in een negatief verhaal. Professor Jan Latten (demograaf) reageert in de Telegraaf op de plannen om het vermogen dat in het huis zit te gaan belasten. https://twitter.com/JanLatten/status/1450487853914501123 . Hij schetst een beeld dat ouderen in een...

We helpen graag

Vijf voor twaalf! Karien van Gennip, bestuursvoorzitter van VGZ, schrijft dat het tijd wordt voor actie in de ouderenzorg. Genoeg geschreven en onderzocht, aan de slag. Wie helpt mee? is haar oproep. Wij doen dat graag en volgens ons zou het slim zijn om de jonge...

Zoekende ouderen

Doelgroepen In beleid en aanpak van de problematiek van de vergrijzing is het onderscheid tussen de derde en vierde levensfase van grote waarde. Het is de scheidslijn tussen zorg en preventie, tussen hulp bieden of inspiratie. Het benoemen van een nieuwe groep binnen...

Ouderen en wonen

Langer thuis of doorstromen? Door de vergrijzing wordt ‘Wonen’ voor ouderen en beleidsmakers een serieus vraagstuk. Onduidelijkheid en verwarring ligt op de loer in de benadering van dit vraagstuk. Een onderscheid in een derde en een vierde levensfase is cruciaal voor...

Vrijwilligerswerk

Een andere kijk op vrijwilligerswerk Een andere kijk op vrijwilligerswerk maakt een andere organisatie en opzet mogelijk. Niet de vrijwilliger zien als een sterke en krachtig type dat in zijn vrije tijd een hulpbehoevende van hulp voorziet. Het vrijwilligerswerk is...