Preventie 2.0

Enkele opmerkingen bij de brief van GGD-SER en anderen In een brief aan de nieuwe informateur Hamer, vragen de GGD, Federatie voor gezondheid en de SER om een verdieping, verbreding en een verankering van preventie in de samenleving. Een Preventieakkoord 2.0, zou je...

Brief voor het kabinet

Brieven over vergrijzing De informateur en uiteindelijk de leden van het nieuwe kabinet krijgen veel brieven van organisaties die de aandacht vragen. Ook de ouderenorganisaties pleiten voor serieuze aandacht voor de vergrijzing. Wij voegen er ook een toe, in de hoop...

Groenboek

Reactie op het groenboek: Over de vergrijzing Eind januari verscheen een nieuw groenboek van de Europese commissie met als titel ‘Over de vergrijzing’. Een groenboek (green paper) is een document van de Europese Commissie dat uitnodigt tot discussie over te...

Businesscase vergrijzing

Inzetten jonge ouderen is een top-investering Een businesscase is de legitimering van een project. Wat kost het? Wat levert het op? Wat zijn de risico’s? Past het in de tijd? Soms zijn ze opgesteld in lijvige rapporten, soms op de beroemde achterkant van een...

Handelingsperspectief

Aandachtsgebieden in de derde levensfase. Om preventief aan de slag te gaan met het probleem van vergrijzing is een handelingsperspectief voor jonge ouderen van groot belang. Wat kunnen ze doen en hoe kunnen ze concreet bijdragen? JongeOuderen.nl maakt daarbij gebruik...

Preventie en ouder worden

Nog veel vragen rondom preventie. Onze vergrijzende samenleving vraagt om een maatschappelijke inspanning, zowel reactief als preventief. Reactief is die maatschappelijke inspanning goeddeels ingericht. We weten hoe te reageren op de gevolgen. Er zullen zich op dat...