Selecteer een pagina

Conferentie als thermometer

De conferentie Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis is altijd weer een mooie temperatuurmeting over hoe het land er voor staat als het gaat om de problematiek van vergrijzing.

Conclusie: we gaan vooruit, de urgentie is inmiddels niet meer ‘in Frage’. Er is nog altijd een sterke focus op zorg en gezondheid, maar de derde levensfase is genoemd en thema’s rondom jonge ouderen zijn geagendeerd! Dus er is een kans op doorkomen.

Conferentie

15 juni: de conferentie Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis in Nieuwe Gein. Het is altijd een goed moment om te zien hoe er in Nederland wordt omgegaan en gedacht rondom de problematiek van de vergrijzing. Overheid en betrokken landelijke spelers organiseren een landelijke uitwisseling rondom dit vraagstuk en de samenstelling van de dag geeft een mooi beeld van de ontwikkelingen.

Vrouwen

Een blik in de zaal laat direct zien wie zich dit vraagstuk aantrekken: het zijn de vrouwen. Zonder enige twijfel zijn zij in een overgrote meerderheid aanwezig. Misschien is dit een gendergevoelige opmerking, die niet meer in deze tijd past, maar het is ook een simpele constatering.

Bron

In de ochtend zijn er interessante sprekers. Dr. Andrea Maier spreekt van veelbelovende onderzoeken waarmee gezonder ouder worden door medicatie en bewegen binnen bereik komt. Elke stap telt was een belangrijke tip van haar. Dat scheelt natuurlijk veel zorg, zo’n aanpak aan de bron! Alleen het duurt allemaal nog even.

Makerschap

Er was ook een heel mooi en inspirerend betoog van Jetske van Oosten van de Sociaal Creatieve Raad over het gebruik van ontwerpkracht en makerschap. Een verhaal dat ook weer energie geeft aan ons eigen project. 5 stappen: agenderen, onderzoeken, alternatieven bedenken, testen en implementeren. We gaan binnenkort een mooi idee testen. Nog 2 stappen te gaan!

 Agenderen

Over agenderen gesproken: Pieter Hillhorst, BeterOud en natuurlijk Henk Geene hadden het over de derde levensfase. Jawel, het wordt genoemd! Aandacht voor de jonge ouderen doet zijn intrede. Alhoewel ook zou kunnen worden opgemerkt dat het tekenend is dat het rapport over de derde levensfase van RVS al meer dan 2 jaar geleden is uitgebracht en dat er kennelijk nog geen grote initiatieven te melden zijn om jonge ouderen stelselmatig te benaderen.

 Sessies

Als we de middag bekijken, 34 sessies waarvan de deelnemer er 3 kan bezoeken. Een mooi en divers aanbod. Als we een beetje turven, zijn er een stuk of 6 bijeenkomsten die enigszins gerelateerd zijn aan of gericht zijn op de derde levensfase. Over wonen en doorstroming bijvoorbeeld, over meer bewegen, vitaliteit voorbereiden op ouder worden en financiering van woonvormen.

Conclusie

Aandacht voor de derde levensfase burger is groeiende, maar nog veel gericht op vrijwilligerswerk, gezondheid en wonen. Er is nog geen verslag of een aankondiging van een planmatige benadering van deze doelgroep of onderzoek naar de manier waarop dat zou kunnen worden ingezet. We hopen daar in een volgende conferentie misschien zelf iets meer over te kunnen vertellen. Maar eerst nog even testen en implementeren. Wordt vervolgd…..

JongeOuderen.nl

Juni 2022