Selecteer een pagina

Brieven over vergrijzing

De informateur en uiteindelijk de leden van het nieuwe kabinet krijgen veel brieven van organisaties die de aandacht vragen. Ook de ouderenorganisaties pleiten voor serieuze aandacht voor de vergrijzing. Wij voegen er ook een toe, in de hoop dat de brieven van de ouderenorganisaties gezien zullen worden.

 Voorbeeld brieven:

https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Brief-Raad-van-Ouderen-aan-de-informateur-april-2021.pdf

https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/05/Brief-aan-Kabinetsformateur-Ouderendelegaties-Nederland-29-april-2021.pdf

 

 

 

 

Aan: Informateur Tjeenk Willink, formateur, leden van het nieuwe kabinet

p/a Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag,

 

Gachte heer Willink, leden van het nieuwe kabinet,

Deze dagen vallen er waarschijnlijk veel brieven bij u in de bus. Het is een vorm van informele democratie: alle mogelijke belangenorganisaties proberen op een of andere manier aandacht te vragen voor hun specifieke problematiek en vooral voor de onderliggende financiële structuur die behouden moet blijven, verbeterd moet worden of juist moet worden uitgebreid.

Het lijkt een beetje op de taferelen die op het voetbalveld te zien zijn als de bal over de lijn gaat of als er een penalty wordt gegeven. Aan alle kanten wordt er gepoogd dit besluit te doen keren, maar het is nog nooit daadwerkelijk gelukt om enige invloed uit te oefenen.

Ook u zult zeker een manier hebben om met deze verzoeken om te gaan. Waarschijnlijk zult u ze stoïcijns, zoals Bjorn Kuiper dat pleegt te doen, negeren of er misschien even aandacht aan besteden en dan vervolgens met een betoverende glimlach weer over gaan tot de orde van de dag. Túúút en weer verder. Toch is een invloed op een volgende beslissing natuurlijk niet helemaal uit te sluiten. Misschien wordt de aandacht onbewust even op die rare strapatsen van de tegenstander gelegd, misschien gaan andere zaken opvallen en zou een kleine focusverandering net voldoende kunnen zijn om een wedstrijd te kantelen.

Daarom willen wij ook graag een korte brief toevoegen aan die grote stapel. Eigenlijk willen we hiermee de aandacht vragen voor een paar brieven die er al tussen liggen, in de hoop dat u daar  even wat extra aandacht aan wilt besteden.

Het gaat over brieven en verzoeken die betrekking hebben op de vergrijzing van de samenleving. Brieven van onder andere de Raad van Ouderen en van andere ouderendelegaties. De reden dat we hier extra aandacht voor vragen is dat de omvang en de impact van die vergrijzing nog niet echt doordringt in besturend Nederland. Ja, er is iets met de zorg, te weinig mensen en zo. Dat staat wel op het netvlies, hoewel men daarbij dan denkt en hoopt dat de techniek daar wel op tijd iets op vindt. Innovatie in de zorg is speerpunt nr. 1! In die zin zou de struisvogel best een goed beeldmerk kunnen zijn voor het begrip ‘innovatie’. Want we gaan beeldbellen en er komt een robot. Maar wat techniek kan bijdragen aan de verzorging van bijvoorbeeld iemand met ernstige Parkinson of Alzheimer behalve dat een speciaal bed de 2x daagse verzorging enigszins kan verlichten, geen idee. Dat is en blijft gewoon aanpoten.

Maar de verdubbeling van het aantal 60-plussers in onze samenleving in de komende 20 jaar, heeft niet alleen invloed op de zorg. Het gaat misschien wel over op bijna alles wat er in onze samenleving gebeurt. Wonen, welzijn, wijken, buurten, sociale cohesie, solidariteit, financiën, gezelligheid, mobiliteit, veiligheid. Te veel om op te sommen. Zorg is 1, dat is onmiskenbaar, maar in de zorg hebben we een probleem met de capaciteit, niet met de inhoud. Voor al die andere zaken is dat anders. Daar moeten we echt nog ‘from scratch’ beginnen aan oplossingen.

De brieven waar we eerder naar refereerden hebben goede analyses en oplossingen, onderbouwd door eerdere rapporten en studies. Plannen voor ouderenhuisvesting en voor ouderenzorg moeten er echt komen, daar is geen twijfel over. In het onderdeel  preventie is de focus misschien wel te nauw op gezondheid gericht en ligt het aangrijpingspunt in onze beleving misschien wel te dicht op de vierde levensfase. Wij zouden nog veel meer inzetten op de mensen in de derde levensfase. Een beetje vergelijkbaar met roken: niet alleen het vroeg signaleren van de gevolgen is van belang, maar vooral de focus op de jeugd geeft pas echte preventie.

Dat is natuurlijk ons stokpaardje, de jonge ouderen. Maar we denken ook oprecht dat daar een grote kans ligt. Zij kunnen de trekker zijn van een reactie op de vergrijzing. Zij staan midden in de wijk, zijn belangrijk in de sociale cohesie tussen generaties. Ze hebben ervaring, zijn zoekende naar een gewaardeerde rol en willen werken aan hun eigen positie in de samenleving. Bovendien hebben zij een goed motief om zaken te regelen in het kader van ouder worden, want zo houden ze de regie.  

Daarom: daag juist deze groep veel actiever uit om een rol te spelen in het zoeken naar een antwoord op de vergrijzing. Niet alleen als mantelzorger of vrijwilliger, maar in alle aspecten waarin de vergrijzing zijn impact zal hebben. Het is een kwestie van prikkelen en inspireren, want als ze eenmaal doorhebben dat het ook over hun eigen toekomst gaat, dan gaan ze zeker aan de slag.

Dus wij zouden zeggen: nieuwe bestuurders van het land: niet gedraald. Pak die vergrijzing aan in alle aspecten, luister naar de adviezen die zijn gegeven, begin er snel mee, want het is misschien al wel te laat en neem ook de jonge ouderen mee in de plannen.

Niet optreden zal, om dan toch nog even in voetbaltermen te vervallen, ontaarden in een draak van een wedstrijd!  Dan wordt het een Portugal- Nederland, WK 2006, 16 gele kaarten en 4 rode. Dan wordt het een wedstrijd met alleen maar verliezers!

Vriendelijke groet,

Martin van Arendonk & Bert van de Wijdeven

JongeOuderen.nl

Mei 2021