Aandachtsgebieden

Activiteiten ter voorbereiding en vermaak

Er zijn veel activiteiten die jonge ouderen kunnen ondernemen om zich beter voor te bereiden op later én om invulling te geven aan de derde levensfase. In samenwerking met een grote groep mensen als klankbord, zijn deze activiteiten ondergebracht in negen aandachtsgebieden. Dit is een handig hulpmiddel bij het schrijven van een eigen verhaal. Op het platform en in het boekje: Wie prettig oud wil worden, begint op tijd! worden deze aandachtsgebieden en de activiteiten nader beschouwd. Hier is een korte samenvatting.

Platform JongeOuderen.nl  biedt meer informatie, inspiratie over de verschillende aandachtsgebieden en over wat mensen daarin ondernemen.

 

Interesse in het boek: “Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!” ? 

Financiën

Uiteraard speelt geld ook in deze levensfase een rol. Een belangrijke rol misschien wel, alhoewel dat natuurlijk sterk afhangt van de persoonlijke situatie. Simpele vragen die in het begin van deze levensfase soms opborrelen, kunnen later een bron zijn van grote zorgen.  Het is slim om op tijd duidelijkheid en inzicht te verschaffen in deze zaken, zodat die onnodige zorg en onrust later kan worden voorkomen.

Mobiliteit

Mobiliteit is zo vanzelfsprekend dat we het in het dagelijks leven gewoon vergeten. Ons welzijn is zo afhankelijk van onze mobiliteit, dat het de moeite waard is om er eens bij ‘stil te staan’. Verlies aan mobiliteit is de eerste stap naar eenzaamheid. Een keer voorzichtig door de wimpers heen naar de toekomst kijken is niet veel moeite. Wat als… en hoe zou ik me daarop kunnen voorbereiden?

Veiligheid

In de derde levensfase wordt het veiligheidsgevoel een belangrijk onderdeel van het welbevinden. Maar het veiligheidsbewustzijn groeit niet altijd mee met de waarde die het thema heeft. Soms maken we ons overdreven veel zorgen. Over diefstal en overvallen bijvoorbeeld. Soms zijn we veel te nonchalant, denk aan de gevaren in het verkeer of aan de cybercriminaliteit. Tegen deze achtergrond helpt het enorm als we meer bewust met dit thema bezig zijn. 

Leefstijl en voeding

Als je stopt met werken blijkt hoe groot de invloed van dat werk is op je dagelijkse routine. De kans is dan ook aanwezig dat we bij het opbouwen van een leefstijl voor de derde levensfase in een vakantiemodus terecht komen. Op zichzelf niets mis mee, maar een nieuwe gewoonte in voeding en beweging vormt zich snel en of dit ‘onbewuste scenario’ dan de beste keuze is, is te betwijfelen. 

Wonen

We wonen langer thuis, dat is een gegeven, of het nou moet of mag. Maar langer thuis, wil niet altijd zeggen in het huis waar je altijd hebt gewoond. Het betekent vooral dat je een plek hebt die je zelf kiest en waar je het naar je zin hebt, nu en in de nabije toekomst. Het is een gegeven dat slechts een klein percentage van de jonge ouderen serieus met het thema ‘wonen’ aan de slag gaat. Vragen hierover worden vaak als lastig beschouwd en vooruit kijken is ingewikkeld en wordt daarom uitgesteld. Inspiratie en mooie voorbeelden zijn belangrijk om dit belangrijke thema de aandacht te geven die het verdient.

Uitdaging

Voor je het weet ben je in de derde levensfase weer allerlei zaken aan het doen waar je nou eenmaal goed in bent. We vallen nu eenmaal graag terug op de dingen waar we goed in zijn en die we altijd al hebben gedaan en we worden daar ook vaak voor gevraagd. Toch is het ook bekend dat vooral een nieuwe uitdaging ons geestelijk op de been houdt. Echt iets gaan leren of eigen maken dat je nog nooit hebt gedaan, houdt de hersenen soepel en flexibel. Het hoeft helemaal niet iets groots en mee slepends te zijn. Een uitdaging is heel erg persoonlijk, maar daarmee niet minder belangrijk.

Verplichting en ontspanning

In de werkomgeving is de werk-privé balans een belangrijk thema. In de derde levensfase is dat  nog steeds zo, er staat immers een levensfase voor de deur van enkele tientallen jaren. Dat er geen werk-privé balans meer is, wil nog niet zeggen dat alles ontspanning is. Als we ‘werk-privé’ vervangen door ‘verplichting-ontspanning’ dan is er weer een nieuwe basis voor een balans. Om in de derde levensfase duurzaam inzetbaar te zijn, moet in deze sfeer ook voortdurend worden gezocht naar een evenwicht.

Sociaal netwerk

In de derde levensfase is het sociale netwerk sterk aan verandering onderhevig. Het veroudert, het dunt uit, het wordt kwetsbaar. Soms gaat dat geleidelijk, soms in een keer met grote sprongen. Dat  is jammer, want juist in deze levensfase is het prettig om een goed netwerk te hebben. Het is een belangrijk fundament van het welbevinden. Niks aan te doen, zoiets overkomt je nu eenmaal, toch? Dat is één manier van denken. Een andere is om juist in deze levensfase, zeker als je nog actief en onafhankelijk bent, te investeren in dat netwerk. Het waar mogelijk te verbeteren en te verjongen. De kwetsbare plekken zoeken en die te versterken.  Dat is niet alleen zinvol, maar bovenal heel erg leuk om mee bezig te zijn.

Participatie

Mee blijven doen, iets hebben waar je je bed voor uit komt. Zo wordt participatie snel vertaald. Dat  verzoek om mee te blijven roept ook weerstand op. “Ik heb al heel mijn leven klaar gestaan voor iedereen!” Ik ga me niet weer aan iets binden!” is een veel gehoorde reactie. Dit aandachtsgebied is complexer dan gewoon iets doen voor een ander. De essentie is het gevoel een gewaardeerde rol te hebben. Dat gevoel geeft je een garantie voor een langer en prettiger leven. Het zoeken naar die gewaardeerde rol is heel persoonlijk en het is slim om dat heel bewust te doen.