Focus op Jonge Ouderen!

Projectopzet voor wijken en buurten

Doel

Jonge ouderen in de derde levensfase planmatig informeren en inspireren om ze actief met hun eigen toekomst bezig te laten zijn. Door middel van planmatige coaching, workshops, lezingen en andere activiteiten. De aandachtsgebieden vormen ook hier de leidraad. Bij voorkeur gebeurt dat dicht bij de mensen in de wijk en buurt en waar mogelijk is de doelgroep zelf actief in de uitvoering.

Een samenwerking tussen stakeholders en de jonge ouderen kan zorgen voor borging naar de toekomst. 

JongeOuderen.nl ondersteunt deze projecten met training, coaching en begeleiding van uitvoerenden.

VOORBEELD PROJECTOPZET

Platform

Ter ondersteuning van de projectopzet ‘Focus op Jonge Ouderen!’ biedt JongeOuderen.nl op deze website een platform, waarin aan de hand van de 9 aandachtsgebieden inspiratie en informatie wordt uitgewisseld. Zowel tussen deelnemende wijken en buurten als in algemene zin.

Voorbeeld-grafic

De eerst stap is een info-ronde over het nut en de noodzaak. Doormiddel van lezing en presentatie wordt draagvlak gezocht en worden geïnteresseerden gevonden.

Dan volgt een onderzoek in de wijk of buurt. Wat gebeurt er al voor deze doelgroep? Wie is er actief. Wie heeft iets te vertellen? Wie kan inspiratie en informatie geven?

Vervolgens wordt een projectgroep ingesteld die uiteindelijk verantwoordelijk wordt voor de voortgang en borging. Een stakeholders-model heeft de voorkeur.

Centraal in het project is de training van een aantal Jonge Ouderen Coaches. Zij worden al werkende getraind hoe zij planmatig de doelgroep kunnen bereiken aan de hand van de 9 aandachtsgebieden.

In de uitvoering worden allerlei activiteiten georganiseerd om de doelgroep te prikkelen, informeren en inspireren. Via JongeOuderen.nl vindt uitwisseling plaats, zowel lokaal als met andere projecten.

Dit is niet eenmalig. De groep coaches maakt elk jaar nieuwe plannen, ondersteund door stakeholders en projectgroep. Geleidelijk groeit het aantal mensen in de derde levensfase dat bewuste keuzes maakt.

Interesse in projectmatige aanpak?